Wonen

Hoe bepaal ik mijn erfgrens?

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met je buren over waar jouw grond begint en eindigt. Er zijn verschillende opties om duidelijkheid te krijgen waar de erfgrens ligt. Zie hier stap voor stap wat je kan doen:

Je eigendomsakte controleren

Als je niet weet waar de grens van je grond is, kijk dan in de papieren die je hebt gekregen toen je het huis of de grond kocht. Die papieren noemen we de eigendomsakte. Daarin staat wat bij jouw huis en jouw grond hoort.

Als je in een huurhuis woont en je het niet zeker weet, vraag dan aan de persoon van wie je het huis huurt waar de grens ligt.

Misschien heb je ook andere papieren van de notaris over de grens, bijvoorbeeld na het maken van nieuwe afspraken. De nieuwste afspraken zijn het belangrijkst.

Officiële grenzen bij Kadaster controleren

Het Kadaster is een organisatie die alle informatie over gebouwen en grond bewaart, zoals erfgrenzen. Vraag aan het Kadaster welke gegevens ze hebben over jouw erfgrens. Alles wat de notaris officieel opschrijft over grond staat in het Kadaster.

Verjaring van grenzen controleren

Als je al heel lang een stuk grond gebruikt alsof het van jou is kan het zo zijn dat je na een tijdje officieel de eigenaar wordt. Dit heet verjaring. Er zijn twee manieren waarop dat kan:

1. Als je minstens 10 jaar lang dacht dat je de grond mocht gebruiken en je daar een goede reden voor had. Dit is vaak lastig te bewijzen.

2. Als de situatie al meer dan 20 jaar bestaat en de buren hebben in die tijd geen bezwaar gemaakt. Als deze situatie al bestond bij de vorige eigenaren van je huis, tellen ook die jaren mee.

Duidelijke afspraken maken met buren

Overleg met je buren waar de erfgrens ligt en waarom. Als je samen nieuwe regels wilt maken over de grens, vraag dan aan de notaris om die afspraken op te schrijven in de officiële papieren, de notariële akte. De notaris zorgt ervoor dat dit papier wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Een tussenpersoon inzetten

Als je er niet uitkomt met je buren kan je hulp vragen aan buurtbemiddeling of een tussenpersoon. Kom samen tot een oplossing en schrijf deze op.

De rechter de erfgrens laten bepalen

Als buurtbemiddeling ook niet werkt, kan je de rechter vragen om de grens te bepalen. De rechter beslist ook over vergoedingen voor schade en wie deze schade moet betalen.

Stichting Je Goed Recht

Heb je vragen over de bovenstaande stappen of kom je er niet uit? Stichting Je Goed Recht beantwoordt graag al je vragen. Neem dus gerust contact met ons op voor hulp of advies.

Heb je andere vragen over jouw rechten? Kom dan langs tijdens een van onze spreekuren bij jou in de buurt. Onze hulp is gratis. Maak je afspraak door een bericht of e-mail te sturen naar +31 6 271 402 12 of afspraak@stichtingjegoedrecht.nl.