Privacy,
governance
en ANBI

Stichting Je Goed Recht is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vind je stukken die gaan over de governance en de privacy.