Privacy,
governance
en ANBI

Stichting Je Goed Recht is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vind je stukken die gaan over de governance en de privacy. Het jaarverslag over het jaar van oprichting (2020) wordt uiterlijk in juni 2021 gepubliceerd.